Image Caption
Image Caption

ลาวาซซา แก้วกาแฟช็อต

รหัสสินค้า : 1ACCLAVCOF-S.GLASCUP
แบรนด์สินค้า : ลาวาซซา

100.00 บาท

แก้วลาวาซซาใส ขนาด 110 ซีซี พร้อมตราสัญลักษณ์ลาวาซซา สำหรับใส่เอสเพรซโซสินค้าที่เกี่ยวข้อง