Image Caption
Image Caption

สปีเกอลาวน์ รุ่นเรเนซองส์ ดีแคนเตอร์

รหัสสินค้า : 1GLASPICYS-4662057
แบรนด์สินค้า : สปีเกอลาวน์

2,380.00 บาท

สลักด้วยลวดลายอันวิจิตร ดีไซน์สวยงาม เนื้อแก้วใสบริสุทธิ์


• ความสูง 260 มม. ( 10 1/4 นิ้ว )
• ปริมาณบรรจุ 1,100 มล. ( 38 4/5  ออนซ์ )
• เส้นผ่าศูนย์กลาง 97 มม.

ดีแคนเตอร์รุ่นเรเนซองส์ (Renaissance) ซีรี่ยส์แก้วแห่งการเฉลิมฉลองจากสปีเกอลาวน์ ที่สลักด้วยลวดลายอันวิจิตรด้วยกรรมวิธีที่พัฒนาจากศตวรรษที่ 19 ดีไซน์สวยงาม ใสบริสุทธิ์ พร้อมด้วยลายสลักบนตัวแก้ว ถือได้ว่า Renaissance เป็นซีรี่ยส์แก้วไวน์จากสปีเกอลาวน์ ที่น่ามีไว้ครอบครอง


สินค้าที่เกี่ยวข้อง