Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

เดอ บูเยร์ กระทะ คันทรี รุ่นมิเนอรัล บี ขนาด 24 ซม.

รหัสสินค้า : 1KITDEBBLA-DB5614.24
แบรนด์สินค้า : เดอ บูเยร์

4,550.00 บาท

Country pan for different cooking styles: searing, sautéing, browning, simmering...
Perfect for preparing large quantities and for sautéed potatoes.
The high edges limit projections when cooking meat.


• Heavy quality iron coated in beeswax: organic protective coating against oxidation; facilitates seasoning.
• Enhanced non-stick qualities when used for the first time.
• Excellent caramelization of food.
• Natural non-stick properties: gradual seasoning.
• Riveted handle curved in French-style: easy handling; ergonomic.
• All cook tops including induction.
 
Care: Season when first used. Deglaze, rinse with warm water, dry and lightly oil.
Store in a dry place. Do not use detergents or put in the dishwasher.


สินค้าที่เกี่ยวข้อง