Image Caption

หลักสูตรบาริสต้า ศิลปะฟองนม (Latte Art)

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ สามารถทำลวดลายต่างๆ ลงบนผิวหน้าของกาแฟได้อย่างปราณีต ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะการเป่าฟองนม และ สร้างสรรค์ฟองนมให้เกิดลวดลายต่างๆ
 
 
• เทคนิคการเป่าโฟมนมอย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้ส่วนประกอบสำคัญของนมชนิดต่างๆ  เพื่อนำไปพัฒนาสู่การเป่าโฟมนมอย่างมี  ประสิทธิภาพ
• เทคนิคการเทโฟมนมเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงาม รวมถึงการเลือกใช้ภาชนะ หรือ
   เหยือกเทนมที่เหมาะสม
• เรียนรู้วิธี และฝึกปฏิบัติทำศิลปะฟองนมให้ เป็นลวดลายต่างๆ เช่น หัวใจ ดอกไม้ ใบเฟิร์น
• ในหลักสูตรนี้จะเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรม

ราคา
6,500 บาท/คน
1 วัน
3 คน/ห้อง
Lavazza Training Center (Bangkok), ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
ตารางเรียน
วันที่ เวลา
  ศ.29 มกราคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.19 กุมภาพันธ์ 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
 ศ.26 มีนาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
 ศ.30 เมษายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.21 พฤษภาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.18 มิถุนายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.16 กรกฎาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.27 สิงหาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.24 กันยายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.29 ตุลาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.26 พฤศจิกายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
ศ.24 ธันวาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.