Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

สปีเกอลาวน์ รุ่น Authentis Schwarz Blind Tasting เซต 4 ใบ

รหัสสินค้า : 1GLASPICYS-4408551
แบรนด์สินค้า : สปีเกอลาวน์

4,800.00 บาท

Made of non-leaded black crystal glass.
Pulled stem has no visible seams.
Opaque design for wine drinkers who don't want to form pre-conceived judgments prior to tasting.


  • Height : 186 mm. (7 1/3 in.)
  • Diameter: 77 mm.
  • Capacity : 11 2/7 oz. (320 ml.)
  • MATERIAL  :  crystal glass
  • COLOURS   :  black/gray


สินค้าที่เกี่ยวข้อง