Image Caption

หลักสูตรบาริสต้าขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรสอนทำกาแฟนี้จะให้ความรู้พื้นฐานสำหรับ ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เรื่องกาแฟ และ การเป็นบาริสต้าระดับเบื้องต้น

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติประกอบด้วย

• กำเนิดและพัฒนาการของกาแฟ
• สายพันธุ์กาแฟ อะราบิก้าและโรบัสต้า
• กรรมวิธีการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบเพื่อเตรียม พร้อมในการคั่ว
• การคั่วเมล็ดกาแฟและคุณสมบัติของกาแฟ แต่ละชนิด
• ศาสตร์การบดเมล็ดกาแฟชนิดและวิธีต่างๆ
• ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยรักษาความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟ
• วิธีเก็บรักษาเมล็ดกาแฟที่ถูกต้อง
• สามารถบ่งบอกคุณลักษณะเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพได้
• ฝึกปฏิบัติและเคล็ดลับการเป่าฟองนมให้เนียนนุ่ม 
• เข้าใจการรับรสกาแฟแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องทั้งจากการดู ดมกลิ่น ลิ้มรส และรสสัมผัส หลังการดื่ม
• วิธีการชงและคุณสมบัติของเอสเพรสโซ่, การแฟดำ, คาปูชิโน, ลาเต้ และ กาแฟเย็นที่ดีและได้มาตรฐาน
• ความสำคัญของรูปแบบถ้วยกาแฟที่เหมาะสมกับกาแฟแต่ละเมนู
• เข้าใจความสำคัญของส่วนประกอบกาแฟและครีม่ารวมทั้งความสัมพันธ์กับรสชาติและคุณภาพของกาแฟ
• ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการชงกาแฟ
• วิธีการดูแลรักษาเครื่องทำกาแฟ  เครื่องบดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
สถานที่เรียน: http://bit.ly/GreatEarthBKKMap 

ราคา
4,800 บาท/คน
1 วัน
6 คน/ห้อง
Lavazza Training Center (Bangkok), ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต
ตารางเรียน
วันที่ เวลา
   ส.23, พ.27 มกราคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พฤ.4, ส.6, พ.17 กุมภาพันธ์ 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พ.3, ส.20, พ.24 มีนาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พฤ.1, ส.24, พ.28 เมษายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พ.5, ส.15, พ.19 พฤษภาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ศ.4, ส.12, พ.16 มิถุนายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พฤ.1, ส.10, พ.14 กรกฎาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พฤ.5, ส.21, พ.25 สิงหาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พฤ.9, ส.18, พ.22 กันยายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ศ.8, ส.16, พ.27 ตุลาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พ.10, ส.20, พ.24 พฤศจิกายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   พฤ.2, ส.18, พ.22 ธันวาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.