Image Caption

หลักสูตรบาริสต้า ระดับกลาง

สอนชงกาแฟสด เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพทางด้านกาแฟและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ

 
• สายพันธุุ์กาแฟ อะราบิก้าและโรบัสต้า
• กรรมวิธีการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบเพื่อเตรียม พร้อมในการคั่ว
• การคั่วเมล็ดกาแฟและคุณสมบัติของกาแฟ แต่ละชนิด
• ศาสตร์การบดเมล็ดกาแฟชนิดและวิธีต่างๆ
• ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ เพื่อช่วยรักษาความสดใหม่ของเมล็ดกาแฟ
• วิธีเก็บรักษาเมล็ดกาแฟที่ถูกต้อง
• องค์ประกอบหลักของการทำกาแฟเอสเพรสโซ่แบบมืออาชีพ เพื่อความเข้าใจ ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
• วิธีการชงเอสเพรสโซ่อย่างถูกต้องและที่ได้มาตรฐาน
• เข้าใจการรับรสกาแฟแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องทั้งจากการดู ดมกลิ่น ลิ้มรส และรสสัมผัส หลังการดื่ม
• ฝึกปฏิบัติและเคล็ดลับการเป่าฟองนมให้เนียนนุ่ม และฝึกการทำลวดลายจากฟองนม
• การฝึกภาคปฏิบัติ เน้นให้สามารถทำเมนูต่างๆได้จริง
• การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องชงกาแฟ รวมถึงวิธีการทำความสะอาดเครื่องชงกาแฟและเครื่องบดกาแฟอย่างถูกต้อง พร้อมเพื่อการใช้งานได้เสมอ
• ความสำคัญของขั้นตอนการสกัดกาแฟ ความแตกต่างของเครื่องชงและผลที่ได้
• เข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของกาแฟได้ เช่น ครีม่า อโรม่า บอดี้ และอาฟเตอร์เทส (รสสัมผัสหลังการดื่ม)
• เรียนรู้เครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นต่อการชงกาแฟในสไตล์อิตาเลี่ยน ทั้งการตั้งค่าเครื่องบดและเครื่องชงกาแฟเอสเพรสโซ่
• วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องชงกาแฟเพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้
• การทดสอบภาคทฤษฎี 20 นาที และภาคปฏิบัติ 2 ชั่วโมงหลังจบ อบรมเพื่อทำการวัดผล
• หลังจบหลักสูตร ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร ออกโดย Lavazza Training Centre

ราคา
12,500 บาท/คน
2 วัน
6 คน/ห้อง
Lavazza Training Center (Bangkok), Soi Ruamrudee. Ploenchit Road.
ตารางเรียน
วันที่ เวลา
   ส.23-อา.24, พ.27-พฤ.28 มกราคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.6-อา.7, พ.17-พฤ.18 กุมภาพันธ์ 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.20-อา.21, พ.24-พฤ.25 มีนาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.24-อา.25, พ.28-พฤ.29 เมษายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.15-อา.16, พ.19-พฤ.20 พฤษภาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.12-อา.13, พ.16-พฤ.17 มิถุนายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.10-อา.11, พ.14-พฤ.15 กรกฎาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.21-อา.22, พ.25-พฤ.26 สิงหาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.18-อา.19, พ.22-พฤ.23 กันยายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.16-อา.17, พ.27-พฤ.28 ตุลาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.20-อา.21, พ.24-พฤ.25 พฤศจิกายน 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.
   ส.18-อา.19, พ.22-พฤ.23 ธันวาคม 2021 10 : 00 น. - 16 : 00 น.