OUR FINEST PRODUCTS

Brought to you the top quality products from all around the world. With hundreds of thousands of products across categories including coffees teas wine cabinets glassware kitchenware & tableware syrups and bakeware among others. Great Earth is the place to visit for all your needs.

;
สปีเกอลาวน์ รุ่นวิลสเบอร์เกอร์ แอนนิเวอร์ซารี่ ดีแคนเตอร์

ดีแคนเตอร์ดีไซนด์พิเศษรุ่นวิลสเบอร์เกอร์ แอนนิเวอร์ซารี่ หรูหราไม่ซ่ำใครด้วยก้านและฐานขวด

Price : ฿ 4,450.00

สปีเกอลาวน์ รุ่นวิลสเบอร์เกอร์ แอนนิเวอร์ซารี่ ดีแคนเตอร์

• ความสูง 270 มม. ( 10 5/8 นิ้ว )

• ปริมาณบรรจุ 1,000 มล. ( 35 1/4  ออนซ์ )

• เส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม.

ดีแคนเตอร์รุ่นวิลสเบอร์เกอร์ แอนนิเวอร์ซารี่ (Willsberger Anniversary) - ทางเลือกที่แท้จริงของคนรักไวน์

แก้วแฮนด์เมดรุ่น Willsberger ที่ประสบความสำเร็จในระดับสากล ออกแบบโดย Johann Willsberger ดีไซน์เนอร์ชาวออสเตรียผู้สรรสร้างแก้วให้กับสปีเกอลาวน์มากว่า 30 ปี สปีเกอลาวน์ประสบความสำเร็จในการผลิตแก้วไวน์ที่มีความละเอียดอ่อนแม้จะผลิตด้วยเครื่องจักร

แก้วต้นฉบับจาก Johann Willsberger ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในราคาไม่แพง