OUR FINEST PRODUCTS

Brought to you the top quality products from all around the world. With hundreds of thousands of products across categories including coffees teas wine cabinets glassware kitchenware & tableware syrups and bakeware among others. Great Earth is the place to visit for all your needs.

;
ยูโรเคฟ ตู้ไวน์ รุ่น อินสปิเรชั่น ไซส์ L

ตู้ไวน์ติดตั้งในห้องครัวอย่างมีสไตล์ มาตรฐานระดับสูง สามารถเก็บไวน์และแช่ไวน์ในอุณหภูมิพร้อมเสิร์ฟ

Price : ฿ Call for Price

ยูโรเคฟ ตู้ไวน์ รุ่น อินสปิเรชั่น ไซส์ L

ข้อมูลทางเทคนิค

การใช้งาน:     ตู้แช่ไวน์อุณหภูมิเดียว สำหรับบ่มและเก็บไวน์ระยะยาวหรือแช่ไวน์ด้วยอุณหภูมิพร้อมเสิร์ฟ

อุณหภูมิภายในตู้:    5°C - 20°C

อุณหภูมิภายนอกที่เหมาะสมกับการใช้งาน:  12°C - 35°C

ความจุขวดไวน์:    ประมาณ 58 - 59 ขวด

ขนาดการใช้พลังงานไฟฟ้า:    165 กิโลวัตต์/ปี – Energy class A (ระดับความประหยัดไฟฟ้าสูงสุดตามมาตรฐานยุโรป)

ระดับเสียงจากตู้ไวน์:    38 เดซิเบล

ฐานตู้ไวน์:      ขาตู้ 4 ขา ปรับระดับได้ มีให้เลือก 3 แบบ

ประตูตู้ไวน์:     แผ่นกระจกทั้งประตู แบบทึบแสง สแตนเลสสตีลและกระจก หรือ แบบเคลือบกระจก

ที่ล็อคตู้ไวน์:      มี

ไฟส่องสว่าง:     ไฟ LED ทุกชั้นวาง

ระบบแจ้งเตือน:     เซ็นเซอร์ตรวจจับ charcoal filter, ความชื้น, อุณหภูมิและประตูตู้เมื่อปิดไม่สนิท

เลือกฝั่งที่เปิดประตูตู้ไวน์:    มี

ความจุตู้ไวน์:    285 ลิตร

น้ำหนัก:    ประมาณ 120 กิโลกรัม