OUR FINEST PRODUCTS

Brought to you the top quality products from all around the world. With hundreds of thousands of products across categories including coffees teas wine cabinets glassware kitchenware & tableware syrups and bakeware among others. Great Earth is the place to visit for all your needs.

;
กริฟฟอน ไวท์ จิงเจอร์ลิลี่ ชาขาว

ชาขาวคุณภาพเยี่ยม ผสมผสานด้วยข่าคุณภาพเยี่ยมจากไทย และตะไคร้ ให้กลิ่นหอมสดชื่น

Categories: , Tags:
Price : ฿ 490.00

กริฟฟอน ไวท์ จิงเจอร์ลิลี่ ชาขาว

การผสมผสานอย่างประณีตระหว่างชาขาว ข่าคุณภาพดีที่สุดจากประเทศไทย และตะไคร้ ให้กลิ่นหอมสดชื่นผสมผสานด้วยกลิ่นดอกไม้หอมละไม และผ่อนคลายด้วยกลิ่นดินธรรมชาติ

 คุณลักษณะ : ชาสีทองเป็นประกาย พร้อมด้วยรสหวานละมุนที่ปลายลิ้น

 กลิ่น : หอมกลิ่นดอกไม้แฝงด้วยกลิ่นผลไม้จำพวกซิทรัสผสมผสานกับกลิ่นดินธรรมชาติและไม้สน

 อาหารแนะนำที่ทานคู่ : เหมาะสำหรับดื่มคู่กับเมนูสัตว์ปีก ปลา และซีฟู้ด แนะนำให้ดื่มโดยไม่ต้องใส่นม

 ขนาดบรรจุ 20 ซองต่อ 1 กล่อง