OUR FINEST PRODUCTS

Brought to you the top quality products from all around the world. With hundreds of thousands of products across categories including coffees teas wine cabinets glassware kitchenware & tableware syrups and bakeware among others. Great Earth is the place to visit for all your needs.

;
กริฟฟอน นิมป์ ออฟ เดอะ ไนล์ ไวท์ที

ชาขาวคุณภาพเยี่ยมผสมผสานด้วยดอกพีโอนีกับกุหลาบเปอร์เซียสีชมพู และใบโหระพาจากอิยิปต์ ให้กลิ่นหอมสดชื่นผ่อนคลาย

Categories: , Tags:
Price : ฿ 545.00

กริฟฟอน นิมป์ ออฟ เดอะ ไนล์ ไวท์ที

ส่วนผสมระหว่างชาขาวพีโอนีกับกุหลาบเปอร์เซียสีชมพู และใบโหระพาจาก อียิปต์ ให้กลิ่นหอมสดชื่นอย่างกลมกลืนระหว่างดอกไม้ และสมุนไพร

 คุณลักษณะ : ชาสีทองเป็นประกาย รสหวานละมุนที่ปลายลิ้น หอมกรุ่นทั่วทั้งปากและลำคอ

 กลิ่น : กลิ่นหอมหวานของผลไม้เจือด้วยกลิ่นหอมจากสมุนไพร

 อาหารแนะนำที่ทานคู่ : เหมาะสำหรับดื่มคู่กับเมนูสัตว์ปีก ปลา และซีฟู้ด โดยแนะนำให้ดื่มโดยไม่ใส่นม

 ขนาดบรรจุ 20 ซองต่อ 1 กล่อง