OUR FINEST PRODUCTS

Brought to you the top quality products from all around the world. With hundreds of thousands of products across categories including coffees teas wine cabinets glassware kitchenware & tableware syrups and bakeware among others. Great Earth is the place to visit for all your needs.

;
คิวบ์ เครื่องทำกาแฟรุ่น อะแวนตี้ สำหรับกาแฟลาวาซซา บลู

เครื่องทำกาแฟแบบแคปซูลสำหรับกาแฟลาวาซซา ผลิตจากประเทศอิตาลี พิเศษด้วยฟังค์ชั่นที่มีช่องใสชา สามารถตั้งโปรแกรมกำหนดปริมาณน้ำกาแฟได้ และระบบพิเศษในการตีโฟมนมอัตโนมัติสำหรับเมนูคาชิโน่ ถังน้ำจุ 1 ลิตร

Price : ฿ 16,600.00

คิวบ์ เครื่องทำกาแฟรุ่น อะแวนตี้ สำหรับกาแฟลาวาซซา บลู

 มีระบบตีโฟมนมอัตโนมัติสำหรับเมนูคาปูชิโน่

• มีระบบพรมน้ำบนกาแฟและชาก่อนชง

• สามารถตั้งโปรแกรมกำหนดปริมาณน้ำกาแฟได้

• ระบบเปลี่ยนแคปซูลอัตโนมัติ

• ระบบล้าง และทำความร้อนอัตโนมัติเพื่อความพร้อมในการทำกาแฟ

• ประหยัดพลังงาน

• มีสัญญานไฟแจ้งเตือนเมือเครื่องพร้อมใช้งาน

• ประสิทธิภาพ 30 แก้วต่อวัน

• ถังบรรจุน้ำขนาด 1 ลิตร

• แรงดันปั๊ม 20 บาร์

• ขนาด  11 × 32 x 26 ซม.